• Miya Akademi olarak 2015 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum olarak hizmet vermekteyiz.
 • Okulumuzdan 3-6 yaş grubu çocuklar yararlanabilmektedir.
 • Eğitim-öğretim sürecimizi 3-6 yaş grubu çocuklarının akademik ve sosyal duygusal tüm alanlarda gelişimlerini destekler nitelikte yürütüyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu süreçlerini başta Montessori olmak üzere çeşitli alternatif eğitim yaklaşımları( Reggio Emilia, PYP) ile zenginleştiriyoruz. Esasen yararlandığımız tüm yaklaşımlar, takip ettiğimiz tüm kaynaklar ve çocuklarımızın dinamik katılımıyla bize özgü, Miyaca kurduğumuz bir sistemimiz bulunmakta.
 • Aylık periodlar halinde hazırladığımız dinamik, zaman zaman çocuklarımızı da dahil ettiğimiz bir bültenimiz( müfredat) var. Bu bülten herhangi bir okul öncesi kurumunun planına benzemeyen, çocuklarımızı çok yönlü geliştirmeyi hedefleyen ve bu sebeple eklektik diye tanımladığımız bir çalışmadır. İçeriğinde kısaca bahsedebileceğimiz Montessori temelinde olan; duyu-matematik-pratik yaşam-kültür dil alanları ve ayrıca pyp çalışmaları -Reggio çalışmaları-sanat- bilim- okuma yazmaya hazırlık-duyu bütünleme-kişilik bütünlüğü çalışmaları vardır.
 •  Okulumuzda ingilizce ve Kuran-ı Kerim öğrenimi ayrı birer branş dersleri olarak yürütülmektedir.
  İngilizce öğretmenimiz her gün çocuklarımızla her sınıfta ayrı ayrı kendi müfredatını işler. Belli periodlar ile çocuklarımızla bireysel olarak ta çeşitli çalışmalar yapar. Sınıf öğretmenlerinin de desteğiyle hayatın içine yayarak gerçekleştirdikleri bir öğretim sürecidir.
  Kuran-ı Kerim öğretimi bizim göz bebeğimizdir. Bu donanımı çocuklarımıza pedagojik anlamda en uygun şekilde vermek istediğimiz için en hassas olduğumuz noktalardandır. Çünkü yıllar içinde edindiğimiz tecrübeye göre mekanik olarak Kur’an okumak çocukların kısa sürede, kolaylıkla öğrenebilecekleri bir yeti iken manevi olarak iman esaslarını, dini kavramları sevgi temeliyle kalplerine yerleştirmek küçük yaşlardan itibaren çok ince detaylarla işlenmesi gereken konulardır. Bu branş ile başta olmak üzere İngilizce de olduğu gibi hayatın içine yaydığımız bir manevi eğitim anlayışımız vardır.
 •  Okulumuz da bireysel koçluk sistemi vardır. Klasik eğitim sisteminin tek tip gördüğü çocuk aksine biz çocukların bireysel gelişim ve hızlarına inanırız. Gerek bu sebeple gerekse çocuklarımızın tüm gelişim alanlarında sıkı takiplerinin yapılması adına sınıf öğretmenlerinin yanında, onlar ile etkileşim halinde bireysel koç öğretmenimiz görev almaktadır. Çocuklarımızın takip neticeleri her ay düzenli olarak telefon aramasıyla velilerimize iletilir.
 • Okulumuzda toplam 5 sınıf bulunmaktadır. Sınıf mevcutları sınıfın büyüklüğüne uygun şekilde taksim edilir.
 • Her sınıfın bir tane asil öğretmeni vardır. Çocuklarımızın öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere bakıcı anneleri bulunur. Bireysel koç, branş öğretmenleri ve idareciler gerektiği durumlarda öğretmeni desteklerler.
 •  Okulumuzda eğitim-öğretim süreci sabah 9.00- akşam 17.00 arasındadır. Ayrıca sabah ve akşam 1 er saat nöbet süreleri vardır(8.00-9.00, 17.00-18.00). Nöbet her gün bir öğretmenin sırayla sorumlu olduğu ve sadece çalışan ve dönem başında nöbet sınıfına kaydolan çocuklarımız içindir.
 •  3 öğün yemek vardır. Sabah kahvaltısı 9.20- 10.00 öğle yemeği 12.10-13.30 ikindi kahvaltısı 15.00- 15. 30 saatlerindedir. Mutfağımız Tarım Bakanlığı tarafından düzenli denetlenmektedir. Okulumuz bizim ve tüm çalışanlarımız için ev niteliği taşıdığından evimiz için nasıl bir mutfak politikası yürütüyorsak aynı şekilde okulumuzda da geçerlidir. Yemek seçme, iştahsızlık gibi problem yaşayan çocuklarımız için aile ile işbirliği içerisinde çocuk merkezli, çocuğa özel, sorunu kaynağından değerlendirerek, ılımlı bir alıştırma yöntemi benimseriz.
 •  Çocuklarımız günlük çanta ve suluk getiriler. Okul içerisinde mevsime uygun pandif giyerler ve pandifleri okulda durur. Ayrıca ihtiyaç halinde kullanmak üzere sizden talep ettiğimiz 2 tam takım kıyafet çocuklarımızın dolabında bulunur.
 • Bahçe, açık hava ve doğa bizim için çok değerlidir. Bahçemizden çok aktif şekilde yararlanırız. Bahçe bizimle yaşar, dağılır, kirlenir. Zaman zaman okulumuzun önünde müsait olduğu için yürüyüşe çıkarız. Bizim için kötü hava yoktur kötü giysi vardır.
 •  Okulumuzun hiçbir alanı çok yapılandırılmış değildir. Sade ve doğal estetiğe inanırız. Sınıflarda daha çok yap-boz, lego, puzzle tarzı oyuncaklar mevcuttur. Bahçede ve sınıflarda yaratıcılıklarını, meraklarını ön plana çıkaracak ve arkadaşları ile etkileşimlerini güçlendirecek bir düzen olması gerektiğine inanırız.
 • Her hangi bir sebep veya sebeplerle çocuklarımızda gözlemlediğimiz çeşitli sosyal-duygusal, bilişsel, gelişimsel vs. bir sorun gözlemlediğimizde aile ile iletişime geçip önce kendi tecrübelerimizle çözümler üretmeye çalışırız. Gerektiğinde ise uzman yardımına başvururuz. Ailelerimizi de yönlendiririz.
 • Okulumuzda çalışma arkadaşlarımızın çoğu bizimle ilk günden beri beraberdir. Tüm felsefemize hakimdirler. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da bizim felsefemize uygun olmalarına çok özen gösteririz. Bu bütünlük çocuklarımızın özellikle karakterlerinin kabuğunun örüldüğü bu dönemde sevgi , saygı, değer başta olmak üzere çeşitli kavramları iliklerine kadar yaşamaları bizim için önemlidir. Büyük duvarları, kapitalist hiyerarşisi olan okulların gölgesinde kalmış çocuklar değil, ayrı ayrı her bir çocuğun gölgesinde kalmış bir okul olmak bizim için daha önemlidir.
 •  Oryantasyon süreci pek çok konuda olduğu gibi çocuk merkezli tasarladığımız bir süreçtir. Çocuklar ilk olarak birebir öğretmenleri ve bahçe ile tanışır, daha sonra süre uzatılır, okulun içine girilir ve arkadaş eklenir. Anne veya baba çocuk istediği mesafede durur ve çocuk istediği zaman okuldan ayrılır. Süre bireysel ihtiyaçlara göre değişebilir. Ancak yıllardır edindiğimiz tecrübe ile çocukla tanıştığımız ilk adan itibaren gözlemlerimize dayanarak gerekli gördüğümüzde çocuğu sınıfa alıp veliyi gönderme kararı tarafımızca alınabilir.